ออกหน่วยตามพื้นที่

กิจกรรมออกหน่วยตามพื้นที่ มีการออกหน่วยตามพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เป็นต้น

กิจกรรมสร้างรอยยิ้มของพนักงาน CMC

กิจกรรมสร้างรอยยิ้มของพนักงาน CMC เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและมีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

ประเพณีรดน้ำดำหัว

             CMC-Hospital (ประตูเชียงใหม่) จัดกิจกรรมเมือวันที่ 31 มกราคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันขอคำอวยพรจากทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ทำงานแก่เจ้าหน้าที่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่เมืองตามความเชื่อของชาวล้านนา