ซ้อมแผนดับเพลิง

เมดิคอลเซ็นเตอร์ CMC-Hospital ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งจะมีการสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลได้รับประสบการณ์ตรง มีความตื่นตัวได้เรียนรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    

ประเพณีรดน้ำดำหัว

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ CMC-Hospital (ประตูเชียงใหม่) จัดกิจกรรมเมือวันที่ 31 มกราคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันขอคำอวยพรจากทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ทำงานแก่เจ้าหน้าที่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่เมืองตามความเชื่อของชาวล้านนา