กิจกรรมสร้างรอยยิ้มของพนักงาน CMC

เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและมีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมากขึ้น