เมดิคอลเซ็นเตอร์

CMC-Hospital ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งจะมีการสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลได้รับประสบการณ์ตรง มีความตื่นตัวได้เรียนรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

Leave a Reply