เวลาในการเปิดทำการ

วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

บริการด้านการรักษาฟัน ขูด อุด ถอน ฯ เป็นต้น

สามารถ ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม 900.- บาท/ปี ได้

Leave a Reply